HSA Automation cung cấp biến tần Senlan cho nhà máy dệt sợi tại tỉnh Hà Nam

http://hsa.com.vn/du-an-hsa-380023n.html

biến tần senlan trung quốc

HSA automation cung cấp biến tần senlan, ls, schneider

 

HSA Automation cung cấp biến tần cho hệ thống nhà xưởng tại Hà nội.