CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

  • Mục đích và phạm vi thu thập

Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

Các thông tin cá nhân mà hsa.com.vn có thể thu thập từ khách hàng: Họ và tên, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc…

  • Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

+ Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.

+ Gửi thông tin đến khách hàng.

+ Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, hsa.com.vn sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ  ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.

  • Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

 Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HSA VIỆT NAM

VP1: Ngõ 55, Xóm Ba, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.

VP2:

Tel: 0981.670.183

MST: 0107938663                                     Ngày cấp: 27/07/2017

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hà Nội

Website: www.hsa.com.vn

E-mail: info.hsatech@gmail.com

 

  • Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

www.hsa.com.vn  sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác và cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

 

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website www.hsa.com.vn được bảo mật.