Thông tin công ty

 

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HSA VIỆT NAM

Tên Tiếng Anh: VIET NAM HSA SERVICE AND COMMERCE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Xóm Ba - Vân Nội - Đông Anh - Hà Nội

 

Mã Số Thuế: 0107938663

Ngày Cấp: 27/07/2017

Nơi Cấp: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘI

 

Website: www.hsa.com.vn

Chủ sở hữu website: Chu Bá Việt Anh

Email: Info.hsatech@gmail.com

Điện Thoại: 0981.670.183