HSA Automation cung cấp Biến trở Mexico xịn,, xoay 10 vòng. Sử dụng cho điều chỉnh chính xác tuyệt đối cho biến tần hoặc các dây chuyền yêu cầu tinh chỉnh.

bien trơ mexico 10 vongbien trơ xoay 10 vong

Liên hệ để biết thêm thông tin.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)